Gửi email tới kênh trong Microsoft Teams

0
217

Kênh là một không gian dùng để trao đổi trong nhóm. Chúng ta có thể gửi Email tới toàn bộ mọi người tham dự trong kênh bằng cách lựa chọn More Option (““) → “Get email address

Sao chép địa chỉ email kênh bằng cách lựa chọn “Copy

Mở chương trình gửi email (Ví dụ: Microsoft Outlook) và lựa chọn “New Email

Click phím phải chuột tại phần “To” và lựa chọn “Paste

Nhập nội dung email. Trong trường hợp chúng ta muốn chèn liên kết tới URL chúng ta cần bôi đen đoạn văn bản cần chèn liên kết và lựa chọn “Insert

Lựa chọn “Link

Gõ địa chỉ muốn liên kết tới và lựa chọn “Ok

Trong trường hợp chúng ta muốn đính kèm tài liệu trên email gửi đi chúng ta lựa chọn “Insert” à “Attach File

Trỏ tới file muốn đính kèm và lựa chọn “Ok

Ấn nút “Send

Nội dung kênh General trước khi nhận được email

Khi kênh có thông tin mới chúng ta sẽ thấy trong danh sách kênh, tên kênh sẽ được in đậm

Nội dung kênh General khi nhận được email