Gói Phụ kiện Ngôn ngữ dành cho Office

0
264

Khi cài đặt gói phụ kiện ngôn ngữ tiếng Việt cho Office giúp người dùng dễ tiếp cận với các chức năng của Office

Để cài đặt từ thẻ FILE bất kỳ của các ứng dụng Office 2013 chúng ta lựa chọn Options

a