Gỡ mật khẩu bảo vệ VBA trong Excel

0
494

Bạn có 1 VBA trong Excel có đặt mật khẩu, nhưng bạn quên đó là gì. Sau đây là cách để bạn gỡ bỏ mật khẩu VBA đó bằng cách tải về trình 1 soạn thảo Hex Editor nào đó mà bạn biết. Ví dụ XVI32 (http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm) và lựa chọn “Download

Tải về bản mới nhất

Hoặc có thể tải về từ https://beta.az.edu.vn/setups/xvi32.zip

Giải nén bằng cách click phải chuột chọn “Extract All…

Lựa chọn “Extract

Chạy file XVI32.exe (“Run as administrator“)

Lựa chọn “Yes

Mở file .XLS có chứa mã VBA

Lựa chọn Search / Find hoặc Ctrl-F

Tìm kiếm từ khóa DPB

Lưu ý: Nếu là file .XLSX thì Save As về .XLS trước, vì nếu không phải file .XLS thì sẽ không tim được DPB

Để chuyển từ .XLSX sang .XLS từ Excel chúng ta chọn Save As (F12) rồi lưu với kiểu (Save as type) là “Excel 97-2003 Workbook

Mở file .XLS có chứa mã VBA

Lựa chọn Search / Find hoặc Ctrl-F tìm kiếm với từ khóa DPB

Thay DPB thành DPX và Lưu lại

Dùng chương trình Excel để mở file vừa chỉnh sửa và lựa chọn “Enable Content

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Ok

Ấn Alt-F11 để mở VBA và lựa chọn “Ok”, file Excel có bao nhiêu Module chúng ta sẽ cần xác nhận “Ok” ngần đó lần cho đến lúc mở được VBA

Lúc này bạn có thể đặt lại mật khẩu cho VBA

Làm thế nào để xem code VBA khi gặp lỗi Unexpected Error (40230)