Gmetrix phần mềm luyện thi chứng chỉ

0
344

Truy cập https://support.gmetrix.net/download

Tải bộ cài về và cài đặt

Lựa chọn “Next

Tick “I accept the terms in the License Agreement” và lựa chọn “Next

Lựa chọn “Typical

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Yes

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Finish

Đăng nhập Gmetrix bằng tài khoản Office 365 hoặc Gmail, …

Đăng nhập Gmetrix bằng tài khoản Office 365 và lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu tài khoản Office 365 và lựa chọn “Sign in

Không nên lưu/ghi nhớ mật khẩu để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin

Giao diện Gmetrix và bắt đầu Ôn luyện Thi Chứng Chỉ