Giới thiệu về Dashboards

0
239

Là một dạng báo cáo được trình bầy một cách sinh động, Excel Dashboard cho phép báo cáo theo dạng bảng điều khiển nhằm linh hoạt hơn cách hiển thị các số liệu khô khan thông qua bảng trực quan.

Excel Dashboard khác với báo cáo thường như thế nào?

Excel Dashboard là một bảng trực quan (hầu hết, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết) giúp người quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi KPI hoặc số liệu chính và đưa ra quyết định dựa trên nó. Nó chứa các biểu đồ / bảng / khung nhìn được hỗ trợ bởi dữ liệu.
Bảng điều khiển thường được gọi là báo cáo, tuy nhiên, không phải tất cả các báo cáo đều là bảng điều khiển

  • Ví dụ:
    • Tạo khảo sát bằng Microsoft Forms (Khảo sát nhu cầu đầu khóa học)
    • Báo cáo trực quan ngay khi có người hoàn thành khảo sát