Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

0
247

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

 • Ngôn ngữ Python được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990. Python khá giống Perl, Ruby, Smalltalk và Tcl.
 • Python được phát triển trong một dự án mã nguồn mở do một tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foudation quản lý.
 • Python được phát triển để chạy trên UNIX. Hiện nay mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến MAC OS, Windows, Linux và một số hệ điều hành khách thuộc họ Unix đều có thể chạy Python.
 • Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao (high-level), có cấu trúc rõ ràng, tường minh, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cho phép người sử dụng viết mã nhanh. Hiện nay Python cũng là ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thế giới.

Tại sao nên học Python

 • Cú pháp dễ đọc, dễ học
 • Thư viện phong phú (https://pypi.org)
 • Cộng đồng sử dụng lớn
 • Lương của lập trình viên Python cao

Python có thể làm được gì?

 • Lập trình Web
  • YouTube, Google, Dropbox, Quora, Reddit, Instagram, Nasa, Firefox, Yahoo Maps, …
 • Data Analysis
  • Machine Learning
  • Data Visualization
  • Google Cloud
  • Image and Video Analysis
 • Lập trình Robot
 • Lập trình Game
 • Lập trình ứng dụng
  • Ứng dụng lập trình bởi Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành. Để lập trình Python chúng ta có thể sử dụng Notepad++, Subline Text, Blender, …
 • Bảo mật mạng và máy tính

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu với Python bằng việc thiết lập môi trường