Giảng dậy học tập từ xa với NUADU

0
264

NUADU là một ứng dụng giáo dục được thiết kế mang lại sự trải nghiệm độc đáo cho từng học sinh dựa trên trình độ của mỗi em đáp ứng tối đa cá nhân hóa việc học tập, hỗ trợ giáo viên đánh giá được trình độ của từng học sinh từ đó đưa ra những phương pháp sư phạm phù hợp.

Không chỉ có vậy NUADU còn hợp tác với hơn 18 nhà xuất bản, tổ chức giáo dục nổi tiếng, NUADU giúp giáo viên và học sinh tiếp cận các phương pháp giảng dậy, giáo trình mới nhất như Giáo trình CAIE:

 • Môn Toán và Khoa học cấp tiểu học của Cambridge Assessment International Education
 • Đánh giá phân tích quá trình cho các môn tiểu học
  • Đánh giá theo giáo dục quốc tế Cambridge
   • Môn Toán tiểu học
   • Môn Khoa học tiểu học
 • Phân tích kỹ về điểm mạnh và điểm cần cải thiện
 • Đào tạo cá nhân các môn cần cải thiện cho từng học sinh
 • Chương trình học từ các nhà xuất bản giáo dục toàn cầu

Với hệ thống tài khoản 5 cấp độ, NUADU cho phép:

 • Quản trị nhà trường: School Owner 23776930
 • Ban giám hiệu: Headmaster (74427726/1qaz2wsx!@)
 • Giáo viên: Teacher (41985107/1qaz2wsx!@)
  • Xây dựng bài giảng trực tuyến
 • Học sinh: Student (50025818/1qaz2wsx!@)
  • Học tập trực tuyến
 • Phụ huynh: Parent (23999331/1qaz2wsx!@)
  • Nắm bắt sát sao tình hình học tập của học sinh