Ghi màn hình Desktop với Cute Screen Recorder

0
328

Tải bộ cài Cute Screen Recorder từ AZ Education Support về cài đặt và lựa chọn “Yes

Lựa chọn ngôn ngữ và click “Ok

Lựa chọn “Next

Tick “I accept the agreement” và click “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Accept

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Finish

Lựa chọn định dạng file Output format MP4

Lựa chọn vùng ghi video và bắt đầu ghi video bằng cách click “Start

  • Left: 0
  • Top: 0
  • With: x
  • Height: x

Kết thúc ghi video bằng việc click “Stop” → Xem lại file video vừa ghi

Thoát Cute Screen Recorder

Lựa chọn “Yes