Đưa biểu tượng ra Desktop Windows 10

0
233

Để đưa biểu tượng Computer, User’s Profile, Network, Control Panel ra ngoài màn hình Desktop trên Windows 10 chúng ta làm theo các bước sau

Click phím phải chuột chọn “Personalize

Lựa chọn “Theme

Lựa chọn “Desktop icon settings

Tick vào biểu tượng muốn đưa ra màn hình Desktop và click “Apply

Click “Ok

Hoàn tất việc đưa biểu tượng ra màn hình Desktop