Đồng bộ dữ liệu OneDrive

0
320

OneDrive là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu nền tảng điện toán đám mây của Microsoft.

Để đơn giản việc lưu trữ và sử dụng OneDrive cho phép cài đặt ứng dụng OneDrive Desktop để tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa một thư mục trên máy tính và OneDrive. Sau khi cài đặt chúng ta chạy ứng dụng OneDrive

Lựa chọn “Sign in

Điền thông tin tài khoản của Microsoft và lựa chọn “Sign in

Nếu là tổ chức chúng ta chọn “Work or School” nếu là tài khoản Miễn phí của Microsoft chúng ta chọn “Personal

Điền mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Thư mục mặc định lưu trữ sẽ ở ổ C:\… Chúng ta có thể thay đổi vị trí lưu bằng cách lựa chọn “Change location” rồi ấn “Next

Trỏ đến thư mục / ổ muốn lưu trữ và ấn “Select Folder

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Chúng ta có thể lựa chọn đồng bộ dữ liệu trên điện thoại bằng cách cài đặt Mobile App

Lựa chọn “Open my OneDrive …

Từ giờ chúng ta chỉ cần copy, lưu file tại thư mục này thì dữ liệu sẽ được đồng bộ với OneDrive

Để DỪNG kết nối, đồng bộ dữ liệu chúng ta lựa chọn “Settings

Click “Unlink this PC

Lựa chọn “Unlink account