Đổi Super Administrator trong Zoho Mail

0
189

Để thay đổi Super Admin của Zoho Mail chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Super Admin hiện tại

Lựa chọn “My Profile

Lựa chọn “Control Panel

Click “Users Details” và lựa chọn người dùng muốn upgrade lên làm Super Admin rồi chọn “Role” → “Admin

Sau đó chúng ta lựa chọn “Dashboard

Lựa chọn chỉnh sửa “Super Administrator Name

Đổi sang người dùng vừa upgrade lên Admin ở bước trước

Xác nhận bằng cách lựa chọn “Ok

Lúc này Super Admin đã được đổi qua user khác

Đăng nhập bằng tài khoản Super Admin mới

Lựa chọn Super Admin cũ (Giờ đây chỉ là Admin) rồi lựa chọn “Role” → “User” để chuyển sang quyền là người dùng bình thường

Xin chúc các bạn bước đầu thành công với Zoho Mail

Tham khảo: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/how-can-i-change-the-super-administrator