Đổi giao diện tiếng Anh – tiếng Việt trong Teams

0
276

Để chuyển ngôn ngữ hiển thị từ tiếng Anh sang tiếng Việt chúng ta từ ứng dụng Teams lựa chọn “Profile” → ”Settings

Tại phần General kéo xuống mục “Language

Tại mục “App language determinates the date and time format” lựa chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt (Việt Nam)

Lựa chọn “Save and restart

Ứng dụng Microsoft Teams khởi động lại và hiển thị tiếng Việt

Tham khảo: https://support.office.com/en-us/article/change-settings-in-teams-b506e8f1-1a96-4cf1-8c6b-b6ed4f424bc7