Đọc tờ khai thuế với iTaxViewer

0
275

Để đọc tờ khai xml xuất ra từ các phần mềm do tổng cục thuế phát hành. Bạn cần phải cài đặt phần mềm iTax Viewer.

Bạn truy cập vào trang chính thức của tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn sau đó lựa chọn “Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML – iTaxViewer

Tải file “iTaxViewer.rar” về

Lựa chọn “Hiển thị trong thư mục” giải nén file tải về chạy file setup để bắt đầu cài đặt

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Create a desktop shortcut” và Click “Next

Lựa chọn “Install

Tiến trình cài đặt

Cuối cùng bạn nhấn “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt