Di chuyển dữ liệu giữa các tài khoản OneDrive

0
235
moving red arrow of data protection words on abstract high-tech background

Bạn có một tài khoản OneDrive (do trường cấp) hay Google Drive giờ bạn muốn di chuyển dữ liệu sang một OneDrive khác (cá nhân mua của Microsoft) trước hết bạn cần chạy ứng dụng OneDrive

Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của trường và lựa chọn “Sign in

Lựa chọn thư mục để tải toàn bộ dữ liệu từ OneDrive cũ về máy tính và lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Later

Lựa chọn “Open my OneDrive – THCS …

Dữ liệu tại OneDrive cũ được lấy về và lưu giữ tại thư mục đã chỉ định trước đó trên máy tính

Click chuột vào ứng dụng OneDrive tại góc dưới cùng bên phải và lựa chọn “” → “Settings

Sau khi dữ liệu đã đồng bộ hết về máy tính → Lựa chọn “Unlink this PC

Lựa chọn “Unlink this PC” để loại bỏ liên kết giữa máy tính và OneDrive

Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 mới được cấp và lựa chọn “Sign in

Tương tự như bước trên, Nhập mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Lựa chọn thư mục muốn đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và OneDrive rồi chọn “Next

Lựa chọn “Open my OneDrive …

Lúc này OneDrive mới chưa có dữ liệu từ tài khoản OneDrive cũ

Chúng ta quay sang mở thư mục có dữ liệu đã đồng bộ từ tài khoản OneDrive trước đó

Lựa chọn các thư mục muốn chuyển qua OneDrive mới và click “Copy

Mở thư mục OneDrive mới và lựa chọn “Paste” như vậy chúng ta đã di chuyển dữ liệu từ OneDrive cũ sang OneDrive mới