Dậy học trực tuyến với Zoho Showtime

0
194

Để đăng ký sử dụng chúng ta truy cập http://zohoshowtime.com

Điền tên Công ty và link cho Zoho Showtime rồi lựa chọn “Continue

Để tại phiên đào tạo trực tuyến chúng ta lựa chọn “Create Session

Lựa chọn loại phiên làm việc (“Session Type“) và điền tên (“Session Name“) cùng mô tả (“Description“) cũng như tần xuất của Session (“Occurs“)

Lựa chọn ngày bắt đầu (“Start Date“),

thời gian bắt đầu (“Time“) và thời lượng phiên làm việc (“Duration“)

rồi lựa chọn “Create Session

Hoàn tất chúng ta có thể copy đường dẫn gửi cho những người tham gia hoặc lựa chọn “Shorten URL” để tạo liên kết ngắn hơn

Lựa chọn “Confirm

Chúng ta đã có liên kết ngắn dễ nhớ hơn

Để truy cập phiên làm việc trực tuyến chúng ta chỉ cần trình duyệt và gõ đường dẫn nhận được

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến bằng cách click “Register

Điền các thông tin theo yêu cầu và click “Register Now

Đăng ký thành công và bạn sẽ nhận được email xác nhận gửi tới hộp thư cá nhân