Đặt font chữ và cỡ chữ mặc định trong Word

0
222

Từ Word chọn thẻ “HOME” lựa chọn “Font

Hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl-D” và đặt font chữ là “Times New Roman” với cỡ chữ “13” và thiết lập làm mặc định bằng cách click “Set As Default

Tick “All documents based on the Normal template” và click “Ok