Đăng nhập tài khoản Office 365

0
1687

Sau khi đăng ký thành công gói Office 365 A1 dành cho giáo dục. Truy cập http://portal.office.com để “Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản rồi lựa chọn “Tiếp theo

Nhập mật khẩu đã được cung cấp và lựa chọn “Đăng nhập

Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu tiên bạn cần đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu được cung cấp và mật khẩu mới cũng như xác nhận mật khẩu mới rồi click “Đăng nhập

Lưu ý: Không nên lưu mật khẩu bằng cách lựa chọn “Không bao giờ

Tick vào phần “Không hiển thị thông báo này” và click “Không

Office 365 sẽ hướng dẫn bạn những cơ bản đầu tiên

Tạo bài kiểm tra tự chấm điểm với Micrsoft Forms

Sổ ghi chép cá nhân với OneNote

Lưu trữ không giới hạn với dung lượng lưu trữ OneDrive lên đến 1Tb

Sau khi đăng nhập thành công màn hình hiển thị các ứng dụng Office 365