Đăng nhập lần đầu với NUADU

0
265

NUADU – Hệ thống quản trị giáo dục trực tuyến quốc tế với sứ mệnh phát triển giáo dục thông qua công nghệ, đảm bảo tính khách quan, cá nhân hóa và truy cập toàn cầu. NUADU là nền tảng với các giải pháp nhằm nâng cao kiến thức theo tiêu chuẩn quốc tế và kỹ năng nhận thức góp phần giúp giáo viên giảm các công việc giấy tờ, tập trung vào việc giảng dạy và giúp học sinh có được lộ trình học tập được cá nhân hóa.

Sau khi nhận được mã số đăng nhập chúng ta cần truy cập https://app.nuadu.com và điền mã số nhận được vào phần Đăng nhập rồi lựa chọn “Tiếp theo

Điền Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu rồi lựa chọn “Tiếp theo

Để tải ảnh đại diện lên chúng ta lựa chọn “Tải ảnh đại diện

Tải ảnh đại diện từ máy tính của bạn

Xác định vùng hiển thị và lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Accept and go to NUADU” để hoàn tất đăng nhập và bắt đầu sử dụng NUADU