Đăng ký tài khoản Office 365 cho nhà trường

0
235

Để đăng ký tài khoản Office 365 Giáo dục, nhà trường có thể truy cập địa chỉ https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office và điền địa chỉ email quản trị của nhà trường rồi click “GET STARTED

Xác minh danh tính thông qua tin nhắn đến số điện thoại sau đó click “Gửi tin nhắn văn bản cho tôi

Nếu bạn là người quản trị CNTT của nhà trường lựa chọn “Đăng ký trường của bạn” để nhà trường có thể sử dụng Office 365 với bản A1 MIỄN PHÍ, A3 và A5 có tính phí với ưu đãi từ Microsoft

Lựa chọn “Tôi sẽ quản lý bản ghi DNS riêng của mình

Cập nhật thiết lập DNS với thông số được cung cấp