Đăng ký tài khoản Microsoft bằng Gmail

0
296

Truy cập https://office.com và lựa chọn “Đăng nhập

Lựa chọn “Hãy tạo tài khoản

Điền địa chỉ email Gmail và lựa chọn “Tiếp theo

Tạo mật khẩu muốn sử dụng với tài khoản Microsoft và lựa chọn “Tiếp theo

Một mã xác minh địa chỉ email sẽ được gửi đến Gmail của bạn. Truy cập Gmail và “Sao chép” mã xác minh

Dán mã xác minh vào phần Nhập mã

Lựa chọn “Tiếp theo

Xác minh bằng mã ngẫu nhiên rồi lựa chọn “Tiếp theo

Đối với lần đăng nhập đầu tiên chúng ta sẽ thấy phần giới thiệu của Microsoft

Các ứng dụng Miễn phí của Microsoft gồm có: Outlook, OneDrive, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Calendar, …

Tham khảo: https://answers.microsoft.com/en-us/outlook_com/forum/all/sign-up-to-microsoft-account-using-gmail/3dcfdebe-6f77-4d63-8833-49542896e177