Đăng ký tài khoản đấu thầu trực tuyến

0
215

Truy cập cổng thông tin đấu thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn

Lựa chọn “Đăng ký

Nếu trình duyệt hiển thị thông báo yêu cầu sử dụng trình duyệt IE, chúng ta có thể cài Add-ons IE Tab cho Google Chrome

Xác thực chứng chỉ bảo mật bằng cách lựa chọn “Yes

Xác thực chứng chỉ bảo mật bằng cách lựa chọn “Yes

Chúng ta có thể lựa chọn loại hình đăng ký “Nhà thầu” hoặc “Bên mời thầu”

Tick vào “Đồng ý với thỏa thuận này” và lựa chọn “Tiếp tục

Điền mã số doanh nghiệp và lựa chọn “Kiểm tra

Điền bổ sung các thông tin bắt buộc

Rồi lựa chọn “Đăng ký nhà thầu

Thông báo “Bạn đã đăng ký thành công!” sẽ hiển thị

Kiểm tra lại một lượt các thông tin đăng ký và “In đơn đăng ký