Chuyển từ Microsoft Word sang Powerpoint

0
373

Một tính năng ẩn khá hữu ích trong Microsoft Word đó là chuyển từ Word sang Powerpoint giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian xây dựng bài trình chiếu (Presentation)

Để có thể bật tính năng này từ cửa sổ làm việc Word chúng ta click phải chuột trên thanh công cụ chọn “Customize Quick Access Toolbar…

Tại mục “Choose commands form” chọn “All Commands

Các chức năng đã được sắp xếp theo thứ tự ABC → Kéo xuống và lựa chọn “Send to Microsoft Powerpoint” rồi click “Add >>

Click “Ok

Chức năng “Send to Microsoft Powerpoint” đã được đưa ra Quick Access Toolbar

Chúng ta có thể gỡ bỏ bằng cách click phải chuột tại biểu tượng này và lựa chọn “Remove from Quick Access Toolbar”

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này văn bản Word cần đánh các đầu mục Heading trong phần Home → Style với:

  • Heading 1 khi chuyển sang Powerpoint sẽ là tiêu đề của Slide
  • Heading 2 trở đi sẽ là nội dung của Slide