Chương trình học eLearning đại học Harvard

0
666

Đại học Harvard đang miễn phí hơn 60 khóa học về khoa học dữ liệu (Data Science), lập trình, khoa học xã hội, nhân học, y tế và nghệ thuật. Các khóa này bình thường có giá từ $150 đến hơn $2000. Các bạn nhanh tay đăng ký ngay hôm nay nhé!

KHOA HỌC DỮ LIỆU:

LẬP TRÌNH:

NHÂN HỌC:

KHOA HỌC XÃ HỘI:

KHOA HỌC:

Y TẾ:

NGHỆ THUẬT:

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC KHÓA HỌC: https://bit.ly/2UV8gFw