Chú thích code trong Python

0
305

Chú thích Code có quan trọng?

Chú thích code cực kỳ quan trọng, nó giúp truyền đạt ý tưởng, nội dung, chức năng dòng code bạn viết ra. Khi người khác đọc họ có thể dễ dàng hiểu được nội dung, ý tưởng đó.

Một mã nguồn khi viết ra nhất thiết cần phải có chú thích code. Nhìn vào các dòng comment, chúng ta có thể đánh giá được người lập trình viên viết đoạn mã nguồn này có cẩn thận hay không?