Chia sẻ, cộng tác, chuyển quyền sở hữu một Forms

0
302

Trong https://forms.microsoft.com chúng ta thấy có “Biểu mẫu của tôi“, “Chia sẻ với tôi” và “Biểu mẫu nhóm

Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển quyền sở hữu một Forms từ biểu mẫu của tôi thành biểu mẫu nhóm

Tại phần “Biểu mẫu của tôi” chúng ta lựa chọn “

Lựa chọn “Di chuyển

Lựa chọn Nhóm di chuyển biểu mẫu đến và xác nhận bằng cách click “Di chuyển

Lúc này khi chuyển qua Tab “Biểu mẫu nhóm” chúng ta sẽ thấy bài kiểm tra “Toán 6 – Chương 1: Ôn tập về số tự nhiên” đã được chuyển qua

Để “Chia sẻ cộng tác” chúng ta lựa chọn “Chia sẻ” → “+ Nhận liên kết để xem và chỉnh sửa

Sao chép” liên kết và gửi đến đồng nghiệp khi chúng ta muốn chia sẻ bài kiểm tra đã xây dựng

Mặc định phần chia sẻ là “Người dùng có tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365 có thể xem và chỉnh sửa

Nếu chúng ta chỉ muốn chia sẻ cho những người trong tổ chức chúng ta lựa chọn “Mọi người trong tổ chức của tôi có thể xem và chỉnh sửa

Lúc này khi đồng nghiệp đăng nhập vào https://forms.microsoft.com trong mục “Chia sẻ với tôi” chưa có các biểu mẫu được chia sẻ

Sau khi nhận được liên kết chia sẻ biểu mẫu sẽ xuất hiện

Chúng ta cũng có thể “Chia sẻ dưới dạng mẫu” bằng cách lựa chọn “+ Nhận liên kết để nhân đôi

Sao chép” liên kết và gửi tới đồng nghiệp