Cấu hình Wifi TPLink TL-WR841N

0
187

Truy cập địa chỉ http://192.168.0.1 và đăng nhập với Username và Password được ghi ở mặt sau của thiết bị rồi click “Login

Đặt tên Wifi trên thiết bị bằng cách lựa chọn “Wireless” → “Wireless Settings” và điền thông tin Wireless Network Name và click “Save

Thiết lập mật khẩu Wifi bằng cách lựa chọn “Wireless” → “Wireless Security” và điền mật khẩu vào mục “Wireless Password

Click “Save

Trong trường hợp cấu hình Wifi truy cập mạng từ ISP lựa chọn WAN Connection Type là “PPPoE/Russia PPPoE”

Trong trường hợp cấu hình Wifi truy cập mạng từ mạng cá nhân/nội bộ WAN Connection Type là “Dynamic IP” và click “Save

Để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin chúng ta nên đổi tên truy cập và mật khẩu mặc định của thiết bị rồi click “Save