Cấu hình tiếp sóng Wifi ToToLink

0
242

Cắm thiết bị vào nguồn điện gần Router chính. Chờ đến khi đèn System chớp chậm.

Kết nối với Bộ mở rộng sóng bằng cách Quét tìm mạng Wi-fi có tên TOTOLINK_EX200 (Settings Wifi)

Đăng nhập giao diện cài đặt tự động hiển thị lựa chọn “Chế độ mở rộng Wifi” Nếu giao diện web không tự động bật lên thì truy cập http://192.168.0.254 và lựa chọn “Tùy chỉnh mở rộng sóng

Hãy chọn tên mạng Wifi bạn muốn mở rộng sóng

Cấu hình: Chọn “Tên mạng và mật khẩu không dây mở rộng phù hợp với mạng chính” hoặc “Sửa đổi tên và mật khẩu mạng không dây mở rộng” rồi lựa chọn “Kết nối

Đèn Led sáng đứng khi kết nối mở rộng sóng Wifi thành công. Sau khi cài đặt thì SSID mặc định của EX200 sẽ được thay bằng tên mới.

Để đổi tài khoản quản trị chúng ta lựa chọn “Quản lý

Tùy chọn “Nâng cấp phần mềm

Hoặc “Tùy chỉnh quản trị viên” để đặt mật khẩu thiết bị rồi lựa chọn “Áp dụng

Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt Web