Cài đầu ghi Dahua xem trên máy tính

0
260

Tải bộ cài SmartPSS từ link và tiến hành cài đặt rồi click “Yes

Lựa chọn “Next

Tiến hành download bộ cài về

Lựa chọn “Finish

Để cài đặt lựa chọn “Install Now

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Install

Tiến hành cài đặt

Lựa chọn “Finish

Tick “Private networks, such as my home or work network” rồi lựa chọn “Allow access

Tick “Private networks, such as my home or work network” rồi lựa chọn “Allow access

Tạo mật khẩu quản trị rồi lựa chọn “Next

Thiết lập câu hỏi bảo mật rồi lựa chọn “Finish

Đóng phần hướng dẫn ban đầu bằng cách chọn “Close

Thêm mới thiết bị bằng cách chọn “Devices” → “+ Add

Điền các thông số thiết bị theo “IP/Domain” và lựa chọn “Add

Hoặc điền các thông số thiết bị theo “SN (For Device Support P2P)” và lựa chọn “Add

Lựa chọn kết nối thủ công bằng cách click “Manually Login

Lựa chọn “Ok

Trong trường hợp vẫn không được cần khởi động lại máy tính → chương trình sẽ tự động kết nối đến thiết bị

Xem trực tiếp tín hiệu từ Camera bằng cách lựa chọn “Live View

Lựa chọn Camera muốn xem

Bạn có thể phóng to màn hình hiển thị bằng cách click chuột vào vùng hiển thị

Bạn có thể chụp lại hình ảnh từ camera

Hoặc lưu lại video trực tiếp từ camera