Cài đầu ghi Dahua xem trên Internet

0
281

Truy cập địa chỉ thiết bị đầu thu Camera (Ví dụ: http://192.168.1.130) và tiến hành cài đặt WebPlugin bằng cách click vào “Cài đặt

Tải file webplugin.exe về và cài đặt

Click “Yes

Sau khi cài đặt xong truy cập lại địa chỉ web và đăng nhập với Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký rồi click “Đăng nhập

Lưu ý: Để truy cập được từ Web Browser chúng ta cần Enable NPAPI function bằng cách

Truy cập chrome://flags/#enable

Do vấn đề bảo mật nên từ phiên bản Chrome 42 Google đã vá 40 lỗ hổng trong đó vô hiệu hóa NPAPI (Xem thêm: Google vô hiệu hóa NPAPI trong Chrome)