Cài đặt Zoom Meeting

0
236

Để cài đặt Zoom chúng ta truy cập https://zoom.us/download và lựa chọn “Download

Chạy file vừa tải về và lựa chọn “Yes

Ngay sau khi cài xong chúng ta có thể “Join a Meeting” hoặc lựa chọn “Sign In” để đăng nhập tài khoản Zoom của mình

Để tham gia Zoom chúng ta cần có Meeting ID → Điền Meeting ID và lựa chọn “Join

Trên màn hình “Sign In” để đăng nhập tài khoản Zoom chúng ta có thể lựa chọn “Sign Up Free” để đăng ký mới tài khoản

Điền thông tin Email và lựa chọn “Sign Up

Một email sẽ được gửi tới email của bạn

Kiểm tra email và lựa chọn “Activate Account

Điền thông tin tài khoản, mật khẩu và lựa chọn “Continue

Mời thêm người tham gia và lựa chọn “Invite

Ngay sau khi hoàn tất tạo tài khoản, chúng ta có thể “Start Meeting Now

Join Meeting thông qua Zoom bằng cách lựa chọn “Mở Zoom