Cài đặt Windows 8.1

0
242

Để cài đặt Windows 8.1 chúng ta truy cập https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8ISO để tải file ISO về