Cài đặt Windows 10 Education

0
333

Đựa đĩa DVD cài đặt vào hoặc Boot từ USB khởi động và lựa chọn ngôn ngữ (mặc định chọn US) rồi click “Next

Chọn “Install now

Điền product key rồi lựa chọn “Next” hoặc Chọn “I don’t have a product key

Lựa chọn phiên bản hệ điều hành cần cài đặt (Ví dụ: Windows 10 Education) rồi lựa chọn “Next

Lựa chọn “I accept the license terms” rồi click “Next

Lựa chọn “Custom: Install Windows only (advance)

Phân vùng ổ cứng bằng cách click “New

Lưu ý: trong quá trình cài đặt chúng ta nên chia ra làm 3 ổ

  1. Ổ C chứa hệ điều hành và các chương trình sẽ cài đặt sau đó
  2. Ổ D chứa dữ liệu (Data)
  3. Ổ E chưa bộ cài đặt (Setups)

Điền kích thước ổ cần tạo rồi click “Apply

Lưu ý: Thông thường ổ C cài Hệ điều hành từ 90Gb đến 120Gb

Click “Ok

Lựa chọn ổ cài đặt Hệ điều hành và click “Next

Đợi tiến trình cài đặt hoàn tất và khởi động lại

Sau khi khởi động lại lựa chọn quốc gia (Việt Nam) và click “Yes

Lựa chọn bàn phím và click “Yes

Lưu ý: Nên để mặc định là US

Lựa chọn “Skip

Chấp nhận điều khoản bản quyền bằng cách click “Accept

Click “Domain join instead

Điền tên máy tính và click “Next

Nhập mật khẩu (nếu cần) rồi click “Next

Click “Yes

Click “Accept

Hoàn tất cài đặt Windows 10