Cài đặt VLC Media Player

0
202

Để cài đặt VLC Media Player chúng ta truy cập http://www.videolan.org và lựa chọn “Tải xuống VLC” hoặc tải trực tiếp tại liện kết http://beta.az.edu.vn/setups/vlc-3.0.8-64bit.exe

Lựa chọn tải bộ cài tương ứng với hệ điều hành của bạn

Chạy file vưa tải về và lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Ok

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Finish” sau khi hoàn tất cài đặt

Lựa chọn “Continue

Như vậy bạn đã cài đặt xong VLC Media Player

Xem thêm Tách âm thanh/video ra khỏi video với VLC Media Player