Cài đặt ứng dụng bảng trắng Microsoft

0
475

Microsoft Whiteboard là ứng dụng bảng trắng dùng để vẽ trên máy tính miễn phí của Microsoft kết hợp nhiều tính năng khá thú vị cho phép: Ghi chú, vẽ hình, phác thảo và lưu trữ trên OneDrive. Đây là một trong những phần mềm bảng trắng cho phép tích hợp vào Microsoft Teams và phân quyền đối với người dùng cho phép giáo viên có thể cho phép hoặc không cho phép học sinh/người tham dự chỉnh sửa viết lên bảng hay không?

Whiteboard được tự động kích hoạt cho người sử dụng Office 365 hiện hành. Người dùng Windows 10 có thể tìm kiếm với từ khóa “Microsoft Whiteboard” trên trình duyệt

Hoặc truy cập https://products.office.com/vi-vn/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app và lựa chọn “Get Whiteboard for Windows

Lựa chọn “Tải miễn phí

Lựa chọn “Mở Microsoft Store

Lựa chọn “Get

Lựa chọn “Sign in

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và lựa chọn “Next

Nếu chưa có tài khoản Microsoft Miễn phí chúng ta có thể xem tại https://beta.az.edu.vn/dang-ky-tai-khoan-microsoft-bang-gmail

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Lựa chọn “Next

Điền thông tin sử dụng và lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Sau khi hoàn tất cài đặt chúng ta lựa chọn “Launch

Lựa chọn “Accept

Lựa chọn “Get Started

Lựa chọn “Next

Tick “Yes, send optional dianostic data” và lựa chọn “Agree

Lựa chọn “Let’s go!

Chúng ta đã đăng nhập và vào Whiteboard bằng tài khoản miễn phí của Microsoft. Để đăng nhập bằng tài khoản Office 365 chúng ta lựa chọn “Profile

Lựa chọn “Sign out

Lựa chọn “Sign in” để đăng nhập lại

Sử dụng tài khoản Office 365 và lựa chọn “Continue

Nhập mật khẩu Office 365 và lựa chọn “Sign in

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Let’s go!

Ở bài sau các bạn sẽ được hướng dẫn Quản lý bảng trắng trong Microsoft Teams