Cài đặt Ubuntu

0
286

Để cài đặt Ubuntu chúng ta cần chuẩn bị máy tính có yêu cầu như sau:

  • 2 GHz dual core processor or better
  • 2 GB system memory
  • 25 GB of free hard drive space
  • Either a DVD drive or a USB port for the installer media
  • Internet access is helpful

Trước hết tiến hành download bộ cài tại https://www.ubuntu.com/download/desktop và tiến hành cài đặt thông qua DVD; USB hoặc sử dụng trực tiếp file *.iso cho cài VM

Đợi quá trình cài đặt hoàn tất hệ thống sẽ khởi động lại và chúng ta có thể bắt đầu sử dụng Ubuntu

Nhập mật khẩu (Ví dụ: 1qaz2wsx!@) và lựa chọn “Sign In

Lựa chọn “Install Now” để cập nhật Hệ điều hành

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Authencicate

Lựa chọn “Terminal

Để xem phiên bản Ubuntu đang sử dụng chúng ta có thể sử dụng lệnh lsb_release -a

Để kiểm tra phiên bản của Ubuntu chúng ta dùng lệnh cat /etc/lsb-release