Cài đặt Red Hat Enterprise Linux

0
254

Red Hat Enterprise Linux là một bản phân phối Linux được phát triển bởi Red Hat và mục tiêu hướng tới thị trường thương mại. Red Hat Enterprise Linux được phát hành cho các phiên bản máy chủ x86, x86-64, Itanium, PowerPC và IBM System z, và các phiên bản máy tính để bàn cho x86 và x86-64.

Để cài đặt chúng ta truy cập https://developers.redhat.com/products/rhel/download và tải về bộ cài tương ứng

Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký

Hoặc tạo mới tài khoản trước khi download

Lựa chọn “Next

Cập nhật thông tin và click “Create My Account

Kiểm tra Email đăng ký và xác thực email

Tải bộ cài về

Tạo USB cài đặt bằng ứng dụng Refus và bắt đầu boot cài đặt. Ấn “Tab” để hiển thị tất cả các lựa chọn

Ấn “Enter

Đợi chương trình kiểm tra hoặc ấn “Esc” để bỏ qua

Lựa chọn “Continue

Lựa chọn “Installation Destination

Lựa chọn ổ đĩa cài đặt và click “Done

Lựa chọn “Begin Installation

Cập nhật mật khẩu cho root bằng cách lựa chọn “Root Password

Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu (Ví dụ: 1qaz2wsx!@) rồi click “Done

Tạo tài khoản người dùng bằng cách lựa chọn “User Creation

Nhập thông tin người dùng (Lưu ý: User name cần viết liền không có dấu cách và ký tự đặc biệt) sau đó click “Done

Lựa chọn “Done

Tiến hành cấu hình thông tin người dùng

Lựa chọn “Reboot

Lựa chọn “License Information

Tick “I accept the license agreement” và click “Done

Lựa chọn “Finish Configuration

Để đăng nhập bằng tài khoản Root lựa chọn “Not Listed?

Nhập Username là root

Nhập mật khẩu root rồi click “Sign in

Lần đầu tiên sử dụng sẽ yêu cầu lựa chọn ngôn ngữ rồi click “Next

Lựa chọn bàn phím rồi click “Next

Click “Next

Click “Skip

Click “Start Using Red Hat Enterprise Linux

Đóng cửa sổ giới thiệu

Màn hình desktop Red Hat Enterprise Linux