Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook

0
367

Cài đặt phần mềm giáo dục cho bảng tương tác MozaBook chúng ta truy cập địa chỉ https://www.mozaweb.com/vi/mozabook.php?cmd=download

Lựa chọn “Tạo tài khoản mới

Nên “Chặn” kho vn.mozaweb.com muốn Biết vị trí của bạn

Nhập thông tin đăng ký tài khoản

Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt bằng cách lựa chọn “Không bao giờ

Kiểm tra email đã đăng ký để kích hoạt tài khoản qua email

Giao diện Mizaik Education

Tải ứng dụng về và lựa chọn cài đặt rồi click “Yes

Tick “I accept the terms of the License Agreement” rồi click “Next

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Finish