Cài đặt Microsoft Office 2013

0
620
Microsoft Office 2013

Mỗi account bản quyền Office 365 đều có thể cài đặt Office trên 5 thiết bị khác nhau. Các bản Office hỗ trợ cài đặt Offline trong đó có Office 2013.
Để cài đặt đầu tiên chúng ta cần tải bộ cài về bằng cách truy cập https://products.office.com và đăng nhập bằng tài khoản Office 365 rồi lựa chọn “Cài đặt ứng dụng Office”

<Images Office 365>

Sau khi tải về chạy file setup.exe

Setup Office 2013

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Yes”

Chấp nhận các điều khoản bản quyền và lựa chọn “Continue

License Terms

Lựa chọn “Install Now” để cài đặt theo các thông số mặc định như đường dẫn hoặc cài đè phiên bản mới nhất lên nếu trên máy có bản Office cũ hơn

Install Now

Đợi tiến trình cài đặt hoàn thành

Install

Sau khi cài xong lựa chọn “Close” để kết thúc cài đặt

Hoàn tất cài đặt Office 2013

Sau khi cài xong chúng ta cần cài thêm .NET Framework 4.5 để hỗ trợ tốt nhất nếu sử dụng trên nền Windows 7