Cài đặt DOSBox 0.74-3

0
261

Truy cập https://www.dosbox.com để tải bộ cài mới nhất về

Lựa chọn tải bộ cài tương ứng với Hệ điều hành của bạn

Tải về và tiến hành cài đặt

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Next >

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Close