Cách tra cứu Mã chương, Mã tiểu mục

0
293

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Bạn phải lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên bạn băn khoăn Mã chương, mã NDKT phải ghi như thế nào? beta.az.edu.vn sẽ hướng dẫn cách tra cứu mã chương, mã tiểu mục để nộp thuế đầy đủ nhất.

Đầu tiên bạn phải xác định khoản tiền mình nộp, nộp tiền gì (thuế Môn bài, thuế Tài nguyên, thuế Thu nhập doanh nghiệp, …)

Sau đó bạn cần tra cứu các khoản tiền đó tại PHỤ LỤC III – DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hoặc có thể xem những khoản hay phải nộp của doanh nghiệp tại đây

Phần thu Mã số mục Mã số tiểu mục Tên gọi Ghi chú
Nhóm 0110 Thu thuế, phí và lệ phí
0111 Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập
1000 Thuế thu nhập cá nhân
1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại