Các phần mềm cài đặt cho một Trung tâm đào tạo

0
232

Các phần mềm nên cài đặt cho một Trung tâm đào tạo

 1. Hệ điều hành (Windows 10 Education)
  • Cập nhật các bản vá của Windows thông qua Windows Update
 2. Office 2013 hoặc cao hơn
  • Bản vá service pack 1 cho Office 2013
  • Gói hỗ trợ ngôn ngữ (tiếng Việt)
  • Screentip Language (tiếng Việt)
  • Proofing Tools (tiếng Việt)
  • Công cụ hỗ trợ trình chiếu (Office Remote)
  • Ứng dụng hỗ trợ Skype qua Web (Skype Meeting App)
  • Công cụ hỗ trợ làm biểu đồ 3D (Microsoft Power Map Preview for Excel)
  • Công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu (Power BI)
  • Cập nhật các bản vá của Office thông qua Windows Update
  • Skype for Classroom khi Office tự động cập nhật sẽ chuyển từ Lync 2013 thành Skype for Business
  • OneDrive for Business
 3. Trình duyệt Google Chrome
  • Tiện ích OneTab
 4. Adobe Acrobat Reader DC
 5. Unikey
 6. VMware Workstation

Lưu ý:

 • Khi tải bản cài đặt Office 2013 từ Office 365 Web file tải về sẽ có dạng (Setup.x86.en-us_OfficeRetail_3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3_TX_PR_.exe). 3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3 chính là key cài đặt của Office
 • Không nên cài OneDrive bản hỗ trợ tải về từ Office 365 mà nên cài bản tải từ Website của Microsoft hoặc khi Office tự động cập nhật sẽ chuyển từ Sky Drive thành OneDrive for Business
 • Sau khi cài đặt xong nên dùng Hiren Boot 15.2 tạo thành một file Ghost (.GHO) để kết hợp với Onekey Ghost về sau