Các lệnh cơ bản trong MSW Logo

0
214

Các lệnh cơ bản trong Microsoft Windows Logo

Nhóm lệnh di chuyển

  • FD x: Đi tới x bước
  • BK x: Đi lùi x bước
  • LT x: Xoay Turtle về phía bên trái x độ
  • RT x: Xoay Turtle về phía bên phải x độ
  • ARC a r: Vẽ cung tròn với góc là a và bán kính là r. Sau khi vẽ xong (Turtle) đứng yên tại chỗ
  • ARC2 a r: Vẽ cung tròn góc là a và bán kính là r. Vẽ tới đâu Turtle đi theo tới đó
  • ELLIPSE x.ngang y.cao. Vẽ hình Elip với hai thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo chục y, Turtle đứng yên tại chỗ
  • ELLIPSE2 x.ngang y.cao. Vẽ hình Elip với hai thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo chục y, Turtle chạy theo đường Elip
  • cs ht pd: