Bỏ “Yêu cầu xác thực 2 yếu tố” trong Office 365

0
310

Mặc định trong Office 365 để đảm bảo an toàn, chế độ “Yêu cầu xác thực 2 yếu tố” mặc định bật và yêu cầu người dùng điền thêm thông tin số điện thoại để mỗi lần đăng nhập trên một máy tính lạ ngoài mật khẩu sẽ xác thực qua tin nhắn OTP gửi đến điện thoại.

Để thiết lập “Xác thực 2 yếu tố” chúng ta lựa chọn “Tiếp theo

Điền số điện thoại xác thực và lựa chọn “Tiếp theo

Nhập mã xác thực được gửi đến tin nhắn điện thoại và lựa chọn “Kiểm chứng

Xác thực thành công, lựa chọn “Hoàn tất

Mỗi lần đăng nhập trên một máy tính lạ ngoài mật khẩu sẽ xác thực qua tin nhắn OTP gửi đến điện thoại, chúng ta cần nhập mã OTP – One Time Password và lựa chọn “Kiểm chứng

Trong trường hợp chúng ta thường xuyên dùng Office 365 trên một máy tính (không sử dụng chung với người khác) chúng ta có thể lựa chọn “Không hiển thị lại thông báo này” và xác nhận “

Để tắt tính năng “Xác thực 2 yếu tố” cho toàn bộ tổ chức

Chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Azure Active Directory

Tại phần “All Services” lựa chọn “Multi-Factor Authentication

Lựa chọn “Manage Security Defaults

Chuyển trạng thái mặc định từ “Yes” sang “No

Khi tắt chức năng này chúng ta cần nêu lý do vì sao lại tắt (Ví dụ có thể nhập N/A) và lựa chọn “Save

Từ giờ trở đi các tài khoản Office 365 trong tổ chức đăng nhập sẽ không yêu cầu xác thực 2 yếu tố nữa trừ khi người sử dụng bật nó lên cho mình