Biểu mẫu nhóm trong Microsoft Forms

0
198

Để tạo biểu mẫu nhóm sau khi đăng nhập vào http://forms.microsoft.com

Chúng ta lựa chọn “Biểu mẫu nhóm

Lựa chọn “Khám phá các biểu mẫu do nhóm của bạn chia sẻ

Lựa chọn một nhóm mà mình tham gia (Ví dụ: Office 365 THCS Th…)

Lựa chọn “Biểu mẫu Nhóm mới

Click vào Biểu mẫu chưa đặt tiêu đề để “Đặt tiêu đề cho biểu mẫu”

Sau khi đặt tiêu đề Biểu mẫu nhóm chúng ta có thể “Nhập mô tả

Chúng ta cũng có thể lựa chọn Upload ảnh để thêm Logo của nhà trường vào biểu mẫu

Thêm các câu hỏi bằng việc lựa chọn “+ Thêm mới

Sau khi thêm các câu hỏi xong chúng ta có thể “Chia sẻ” với những người trong tổ chức hoặc “Bất cứ ai có liên kết đều có thể phản hồi

Xem trước khảo sát ở chế độ Desktop hoặc Mobile

Biểu mẫu nhóm sau khi hoàn thành

Khi có các phản hồi chúng ta sẽ thấy hiển thị trạng thái “9 phản hồi

Mở biểu mẫu nhóm người chủ sở hữu có thể Export ra Excel các nội dung phản hồi bằng cách lựa chọn “Mở trong Excel

Thống kê kết quả khảo sát dưới dạng biểu đồ

Xem thêm: Xây dựng bài kiểm tra Toán học bằng Microsoft Forms