Báo cáo tài chính năm

0
246

Theo điều 16 thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Báo cáo tài chính năm

 • Tùy vào quy mô của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ kế toán (doanh nghiệp vừa, nhỏ, và siêu nhỏ áp dụng theo thông tư 133. Doanh nghiệp lớn áp dụng theo thông tư 200)
  • Thông tư 133 bao gồm:
   • Báo cáo tình hình tài chính
   • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Thông tư 200 bao gồm:

Xem thêm: Cách xác định quy mô, loại hình doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN

Nếu trong năm không trả lương cho bất kỳ một nhân viên nào thì không phải nộp

Xem thêm: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

Trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ kèm một số phụ lục (tùy theo phát sinh thực tế tại doanh nghiệp) như:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Các phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Xem thêm: Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

.