Alchemy Classic học tập thật là vui

0
200

Học mà chơi – Chơi mà học môn Sinh học & Hóa học giờ đây thật vui với ứng dụng Alchemy Classic

Để cài đặt Alchemy Classic chúng ta vào CH Play, tìm kiếm và cài đặt “Alchemy Classic Ad Free

Lựa chọn “Chấp nhận

Mở” ứng dụng sau khi cài đặt xong

Lựa chọn “Ok

Đóng” thông báo

Lựa chọn “Bắt đầu chơi

Lựa chọn “Đóng

4 nguyên tố đầu tiên của sự sống:

  • Đất
  • Nước
  • Lửa
  • Không khí

Xem thêm Trò chơi giả kim cổ điển – 511 yếu tố