Aivosto ứng dụng review code Visual Basic tự động

0
313

Một ứng dụng khá hữu ích cho những người lập trình Visual Basic cho phép review code một cách tự động đó là Aivosto (http://aivosto.com).

Để có thể sử dụng chúng ta có thể tải về từ địa chỉ https://www.aivosto.com/project/project.html hoặc https://beta.az.edu.vn/setups/Aivosto7.0.0.4.zip rồi chạy file project.exe

Trong trường hợp chúng ta gặp lỗi sau chúng ta có thể làm theo hướng dẫn “Cách khắc phục lỗi COMDLG32.ocx bị thiếu hoặc không hợp lệ

Sau khi khắc phục lỗi COMDLG32.ocx chúng ta có thể chạy Project Analyzer 7.0

Giờ đây chúng ta có thể mở Project của Visual Basic để review code tự động