10 việc cần làm cho doanh nghiệp

0
269

Tuân thủ theo pháp luật là cách đơn giản nhất Doanh nghiệp tránh được các phiền hà và tiền phạt với cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác. Tổng hợp các quy định hiện hành từ Luật và các văn bản dưới luật (luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Kế toán, luật Quản lý thuế, luật Lao động, …) beta.az.edu.vn xin lưu ý những việc phải làm ngay và lịch những việc phải làm thường xuyên như sau:

  1. Đăng ký doanh nghiệp (Công ty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, ĐĐKD)
  2. Làm dấu pháp nhân
  3. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 03 số liên tiếp. Nộp tờ khai thuế và nộp thuế Môn bài trong vòng 30 ngày từ khi thành lập
  4. Treo biển tại trụ sở của Công ty; Ký hợp đồng lao động, đăng ký mua BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
  5. In hóa đơn tại các cơ sở được phép của Tổng cục Thuế, nộp hồ sơ để phát hành hóa đơn cho Chi cục Thuế
  6. Lập sổ thành viên (TNHH) / sổ cổ đông (CTCP) và thông báo bằng văn bản cho phòng Đăng ký kinh doanh
  7. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Đăng ký cới Chi cục Thuế phương pháp kế toán, trích khấu hao Tài sản cố định
  8. Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên: Nộp tờ khai từ ngày 01 đến 20 hàng tháng tiếp theo, nộp thuế trước ngày 22 hàng tháng
  9. Thuế thu nhập Doanh nghiệp tạm tính: Nộp tờ khai và nộp thuế ngày 01 đến 30 sau mỗi Quý
  10. Báo cáo tài chính + Quyết toán thuế GTGT + Thu nhập Doanh nghiệp: Trong 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính